• Dreamhost Banner Ad

Impitchment Trial Version

Note: I blogged about this before here. Noong college kami, isa sa aming project ay gumawa ng isang movie. At dahil kainitan noon ng impeachment trial, naisipan naming gumawa ng parody nito. It was a 45-minute video, ilang gabi rin naming pinagpuyatan hanggang finally ay maisubmit namin yung finish product. …

Continue reading

Past Tense

Nakatikim ka na ba ng tubo (sugarcane)? Naranasan nyo bang magpunta sa bukid ng may bukid, sa manggahan ng may manggahan at mamulot ng mangga? Mamitas ng bayabas ng kapitbahay? Umakyat sa puno ng aratilis? Magpalipad ng papagayo (saranggola) sa araruhan ng kapitbahay? Maglaro ng baril-barilan sa sagingan sa likod …

Continue reading

Wanted: Book Publisher

I’m looking for a book publisher who’s willing to publish my textmates blog this coming June. I’m planning to have an anniversary book launch entitled Textmates – A whole year round of text messages. The book will contain thousands of text messages, probably, 2000 to 3000, lifted from that blog. …

Continue reading