• Dreamhost Banner Ad

Impitchment Trial Version

Note: I blogged about this before here. Noong college kami, isa sa aming project ay gumawa ng isang movie. At dahil kainitan noon ng impeachment trial, naisipan naming gumawa ng parody nito. It was a 45-minute video, ilang gabi rin naming pinagpuyatan hanggang finally ay maisubmit namin yung finish product. …

Continue reading

iPhone Commercial

Have you seen the newest phone to hit the market? The phone from Apple, from the inventors of iPod. Now, let me introduce to you, the iPhone! The iPhone Wala pa rin yung gusto ko sa isang cellphone. Yung cellphone na nagiging payong. Hehehe. Yun lang! Credits: Video provided by …

Continue reading