• Dreamhost Banner Ad

Filipina

Filipina

Filipina si Sharon Cuneta.
Filipina si Lea Lasonga.
Filipina si Gloria.
Filipina si Imelda.
Lahat sila ay Filipina.

Filipina ang kasalamuha ko.
Filipina ang katrabaho ko.
Filipina ang kasama ko.
Filipina ang kasintahan ko.
Lahat sila ay Filipina.

Filipina ang lola ko.
Filipina ang nanay ko.
Filipina ang ate ko.
Filipina ang tiya ko.
Lahat sila ay Filipina.

Saan man ako magpunta.
Saan man ako mapadpad.
Akin pa ring hinahangad.
May makasamang Filipina.

Kayganda ng Pilipinas.
Kayganda ng Filipina.
Kayganda ng mundo.
Dahil may Filipina.

This post is my official entry to the Filipina Writing Project of W3O. Let me see if my SEO magic still works.

Technorati Tags: , ,

Marhgil Macuha

Marhgil Macuha is a Computer Engineering graduate of Batangas State University. He is currently a Senior Solutions Developer at a Canadian IT company.

Facebook Comments

Leave a Reply