• Dreamhost Banner Ad

New Noynoy Aquino TV Commercial “Hindi Ako Magnanakaw” Video and Transcription

From “Hindi Ka Nag-iisa” music video, Noynoy Aquino now has a new TV commercial. This time, he is alone talking to us.

He laid out his plans and at the end, made a simple but bold promise: Hindi ako magnanakaw. (I will not steal.)

Here is the TV commercial I got from Youtube which I transcribed so that the deaf can read it. 😀Hindi Ako Magnanakaw – Noynoy Aquino

Transcription:

Minamahal kong kababayan,

Tadhana ang nagbuklod sa atin dahil naghihingalo na ang ating bayan. Nais kong pumasok sa isang kasunduan sa inyo. Lalaban tayo para sa wastong edukasyon ng bawat batang Filipino. Lalaban tayo para sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Lalabanan natin ang kahirapan. Lalabanan natin ang mga kawatan. Lalabanan natin ang sinumang wawasak sa kalikasan. Lalabanan natin ang sinumang manggugulo sa ating kapayapaan at katahimikan. Ang laban natin ay laban ng bayan. Sa ngalan ng aking mga magulang at sa gabay ng Diyos, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na pagsilbihan ang mahal nating inang bayan. Bilang tunay na sagot sa kahirapan at tunay na daan sa kaunlaran, ang inyong lingkod, Benigno Noynoy Aquino III, isang mamamayang Filipino, nangangako sa Diyos at sa bayan, hindi ako magnanakaw.

Marhgil Macuha

Marhgil Macuha is a Computer Engineering graduate of Batangas State University. He is currently a Senior Solutions Developer at a Canadian IT company.

Facebook Comments

Leave a Reply