Why Choose The Right Company For Your MLM Business

  Marami na akong nabasa at narinig na nagsasabi na wala daw sa kumpanyang sinalihan yan, nasa sa iyo lang daw ang pagyaman mo sa MLM. In the first place, kahit anong kumpanya naman nga ang salihan mo, kung wala kang skills at bilib sa sarili mo, hindi ka talaga magtatagumpay.

  nasa-kumpanya

  Pero hindi ba talaga factor ang kumpanya sa pagtatagumpay mo? Nasa iyo nga ang skills, magaling kang magrecruit ng tao, pero sablay naman ang kumpanya mo, wala ding mangyayari sa iyo. Imagine, lumaki nga yung grupo mo, nagsara naman ang kumpanya mo dahil sa sablay na compensation plan, paano na yan? Kahit gaano ka kagaling, dapat, nasa tamang kumpanya ka pa rin para hindi nasasayang ang galing mo.

  Syempre, kung magnenetworking ka rin lang naman, doon ka na sa kumpanyang matatag, pro-distributor at stable ang compensation plan. Bakit ka magtatyaga sa kumpanyang matatag nga, hindi naman pro-distributor. Mabagal ang kitaan, ang dami mo nang narecruit, hindi ka pa nagiging milyonaryo. Tumigil ka lang ng isang buwan for some unavoidable reasons, back to zero ang points mo, or demoted ka. Bakit ka magtatyaga sa mga yan?

  Maganda nga ang kitaan, hindi naman stable yung compensation plan. Pwedeng nakakapagbayad sya ngayon, pero kapag sumabog na ang network, posibleng mag-overpay at malugi ang kumpanya. Pagbalik mo sa office, sarado na. Nangyayari yan, kaya nga ang dami nang negative sa networking.

  Hindi ko kinokontra na ikaw pa rin ang tanging dahilan para magtagumpay ka sa business na ito. Pero bago ka sumali sa isang networking business, icheck mo muna rin ang kumpanya. Matatag ba ito? Maayos ba ang produkto? Hindi ba ito magsasara after 2 to 3 years? Malawak ba ang market mo, global ba yan or baka sa Pilipinas lang? Unique ba ang products nyan? Kumusta ang mga owners? May malasakit ba sa mga distributors? Napagdaanan din bang maging distributors? Nakikita mo ba at nakakausap ang mga may-ari? Nagpoprovide ba sila ng trainings, or nagbabayad pa ng speakers just to motivate their distributors?

  You need to acquire the skills and attract people to your networking business. But before that, choose the right company first so your efforts are not wasted.

  Kung sa karera ng sasakyan, ang kumpanya ang sasakyan mo. Kahit sobrang galing mong magdrive at karag-karag naman yung kotse mo, mabagal bago ka makarating sa finish line. Malas mo pa kapag tumirik sya. So, pumili ka muna nang tamang sasakyan. Tapos, enhance your skills, dahil kahit gaano kaganda ang sasakyan mo, kung engot kang magmaneho, hindi ka pa rin makakarating sa finish line.

  ENGLISH TRANSLATION
  I’ve read and heard so many people saying that your success in MLM business does not depend in your company, but in yourself alone. In the first place, you will not succeed in this business if you don’t have the skills needed and belief in yourself, no matter what the company you are into.

  However, is the company really not a factor for your success? You might have the skills, you are good in recruiting people, but the company you are into has flaws, then, your efforts will be wasted. Imagine, your group grows big, but your company went bankrupt because of a flawed compensation plan, what will happen to you? No matter how good you are, you must also be in the right company so that your good skills are not wasted.

  If you are entering a network marketing business, choose a stable company, pro-distributor and with a stable compensation plan. Why will you waste your time in a stable company that is not pro-distributor? Where your earnings are not growing fast? Despite getting so many downlines, you are not getting paid enough. And if you stop for a month for some unavoidable reasons, you get penalized, your points go back to zero and you get demoted. Why waste your time on these companies?

  You might be earning well, but there are companies with unstable compensation plan. They might be able to pay you these days, but if the network grows big, the company could lead to overpaying their distributors and become bankrupt. When you go to the office, you will see a “closed permanently” sign. It happens all the time. That’s why there are so many people who are already negative in networking.

  I’m not against the idea that your success still depends on you. But before you join a company, I suggest you study it first. Is it stable? Do they have quality products? Do you have a wide market, or are you tied to Philippine market only? Are the products unique and exclusive to the company? How about the owners? Do they have experience in network marketing? Do they provide trainings? Do you see them in the office?

  You need to acquire the skills and attract people to your networking business. But before that, choose the right company first so your efforts are not wasted.

  This is like a car race, where the car is your company. Even if you are good in driving but your car has a problem, you will still reach the finish line slowly. What if your car stalled in the middle of the race? So, choose the right car first. Then, enhance your skills, because no matter how good your car is, if you don’t have the right driving skills, still, you will not reach the finish line.

  Marhgil Macuha

  Marhgil Macuha is a Computer Engineering graduate of Batangas State University. He is currently a Senior Solutions Developer at a Canadian IT company.

  Leave a Reply